Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 42 Memur Alımı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı toplamda 42 memur alımı yapacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aşağıda verilen sınıfı, özel ve genel şartları, atanacak görev yerleri ve sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama gerçekleştirecektir. İlana ait detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Yapılacak sözlü sınava katılmak isteyen adaylar; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet adresinde (www.gtb.gov.tr) bulunan ‘İş Talep Formu’nu elektronik ortamda doldurarak müraacat etmeleri gerekmektedir. Adaylar bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamalıdır. Başvuru onay aldıktan sonra aday tarafından veya Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır.

Posta veya diğer şekilde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca 2014 KPSS puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro ve pozisyona yerleştirilen adaylar başvuru yapamayacaktır. Söz konusu adayların atamaları gerçekleşmeyecektir.

Başvuru Tarihi Sınav Tarihi
08 – 17 Haziran 2016 14 – 15 Temmuz 2015
 • Sözlü sınava, Kamu Personeli Seçme Sınavı başarı puanına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday olması durumunda, bu adayların hepsi sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad, soyad ve sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık resmi internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Adaylara yazılı olarak bildirim yapılmayacaktır.
 • Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş işgünü içerisinde Bakanlık resmi internet adresinde ilân edilecektir. Adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınavı kazanan adaylardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları gerçekleşmeyecektir;atamaları yapılmış ise iptal olacak, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
 • Adaylar sözlü sınava fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile girebilecektir. (Nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.)
 • Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti veinandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
 • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
 • Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık resmi internet adresinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

42 Memur Alımı Başvuru Şartları

Başvuru yapacak olan adaylar aşağıdaki genel şartları ve tabloda yer alan özel şartları taşımaları gerekmektedir.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4.maddesinde bulunan genel şartları karşılıyor olmak,
 2. 2014 KPSS’de, KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

Personel Alımının Yapılacağı Alanlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Makine, İnşaat, Elektrik, ve Harita Mühendisi, Teknisyen, Kimyager ve Laborant alanlarında alım gerçekleştirecektir. Kadro sayıları, özel şartlar ve pozisyonlar aşağıdaki tabloda detaylıca verilmiştir. Ayrıca tabloyu aşağıda verilen başvuru kılavuzundan da inceleyebilirsiniz.

1 2 3

Başvuru kılavuzu için tıklayın.

Bilgi Paylaştıkça Güzelleşir:)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir