Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 763 Memur Alımı Başvuru

Kamu personel alımlarını dört gözle bekleyen memur adaylarına sevindirici haber Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geldi. İlgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre tam 763 memur alımı yapılacak. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar, 21 Kasım ve 31 Kasım 2016 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. İlgili konu hakkında açıklamalara ve başvuru kılavuzuna aşağıdaki metinden ulaşabilirsiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliği ile Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği hükümleri gereğince aşağıda yer verilen sınıfı, genel ve özel şartları, atama yapılacak görev yerleri ile sayıları verilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama gerçekleştirilecektir.

763 Memur Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Temin edilecek 763 memur alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi internet adresinde (www.gtb.gov.tr) bulunan iş talep formunu elektronik ortamda eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru onay sonrasında aday veya Bakanlık tarafından herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Ayrıca posta ve başka yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: 2016 KPSSP3 puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubunda bulunan herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar başvuru yapamayacaktır.

gumruk-bakanligijpg

 • Yapılacak sözlü sınava KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak olup, kadro sayısının 3 katı kadar aday çağırılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylarda sınava çağırılacaktır.)
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri (ad, soyad, sınav yerleri) sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınavı kazandığı halde başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır ve atamaları gerçekleştirilmeyecektir. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecek, bu adaylar sonra açılacak olan sınavlara başvuramayacak ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları görev aldıkları kurumlara bildirilecektir.
 • Sözlü sınava katılmak için ‘fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)’ gerekmektedir.
 • Sözlü sınavda adayın; “kavrama, ifade yeteneği, muhakeme; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel kültürü ve genel yeteneği; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” değerlendirilecektir. (100 puan üzerinden)
 • Sözlü sınavda en az 70 puan alan adaylar başarılı olarak kabul edilecek ve başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
 • Başarı puanının eşit olması durumunda; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bununda aynı olması halinde yaşı daha büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen evrakların ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden 30 gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamaların listesi Bakanlığın resmi internet adresinde duyurulacaktır. İlgililere yazılı tebligat yapılacaktır.
 • Adaylar genel ve özel şartları karşılıyor olması gerekmektedir.


Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

İlana başvurular 21 Kasım ve 31 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav ise 12 Aralık 2016 ve 06 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Şartlar

Başvuru için adaylarda genel ve özel şartlar aranmaktadır. Genel şartlar aşağıdaki gibidir. Her bir pozisyon için belirlenen özel şartlara ise yazımızın sonundaki başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde bulunan genel şartları karşılıyor olmak,
 2. 2016 KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak

Bütün bilgilerin ve özel şartların yer aldığı başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Bilgi Paylaştıkça Güzelleşir:)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir